Kierunki nauczania

 

 

W roku szkolnym 2018/2019

kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych

w zawodach:

  

Technikum Hotelarskie


 • 1TH  -  technik hotelarstwa

            ( przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia, język angielski)

 • 1TOT - technik obsługi turystycznej

            ( przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia, język angielski

 

 Technikum Gastronomiczne

 

 • 1a TŻUG - technik żywienia i usług gastronomicznych

  (przedmioty realizowane w zakresie   rozszerzonym biologia lub chemia - do wyboru, język angielski)
 • 1b TŻUG - technik żywienia i usług gastronomicznych

        (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym biologia, język angielski lub język niemiecki  -   do wyboru)

 • 1c TŻUG/TKL - technik żywienia i usług gastronomicznych/kelner (klasa łączona)

         (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia, język angielski)

 

Branżowa Szkoła I stopnia  Nr 4

 

 • 1C – cukiernik
 • 1K – kucharz

 

 

 

 

  TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • organizowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach świadczących usługi gastronomiczne, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem żywnością, organizacjach ochrony konsumenta oraz instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.
Każdy absolwent Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja przygotowany jest do prowadzenia w przyszłości własnej firmy w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.

Nauka w tym zawodzie umożliwia: 

 • zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
  • TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
  • TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach.

 

W rankingu edukacyjnym 2017 " Najlepsze Technikum Szczecińskie" otrzymaliśmy brązowy medal.

Atrakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach:

 • zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w szczecińskich restauracjach i hotelach,
 •  praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach i restauracjach, np. Park Hotel i Radisson Blu, Novotel, Hotel Hampton by Hilton w Świnoujściu, Golden Tulip Residence w Międzyzdrojach, na promach Unity Line,
 • współpracy z obiektami hotelarskimi w Niemczech:
  • Park Hotel w miejscowości Sellin na wyspie Rugia,
  • Steigenberger Hotels and Resorts w miejscowości Zingst,
 • praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych np. projekt staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w Wielkiej Brytanii - „Doświadczenie ma znaczenie”, dofinansowany z programu POWER,
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych,
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).

 

KELNER

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
 • rozliczania usług kelnerskich.

Typowymi miejscami pracy dla absolwenta tego kierunku są restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele. Kelner może być zatrudniany na statkach i promach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie tytułu kelnera
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
  • TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich,
  • TG.11 Organizacja usług gastronomicznych.
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach


W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016, Technikum Gastronomiczne (w zawodzie kelner) zajęło 3 miejsce w rankingu zawodów.

W rankingu edukacyjnym 2017 " Najlepsze Technikum Szczecińskie" otrzymaliśmy brązowy medal.

Atrakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach:

 • zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w szczecińskich restauracjach i hotelach,
 •  praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach i restauracjach, np. Park Hotel i Radisson Blu, Novotel, Hotel Hampton by Hilton w Świnoujściu, Golden Tulip Residence w Międzyzdrojach, na promach Unity Line,
 • współpracy z obiektami hotelarskimi w Niemczech:
  • Park Hotel w miejscowości Sellin na wyspie Rugia,
  • Steigenberger Hotels and Resorts w miejscowości Zingst,
 • praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych np. projekt staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w Wielkiej Brytanii - „Doświadczenie ma znaczenie”, dofinansowany z programu POWER,
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych,
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).

 

TECHNIKUM HOTELARSKIE

TECHNIK HOTELARSTWA

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich,
 • rezerwowania usług hotelarskich,
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji,
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, a także współczesnych bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, rotelach, aquatelach, flaytelach.
Technik hotelarstwa może być także zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika hotelarstwa,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
  • TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 miesięcznika Perspektywy, Technikum Hotelarskie zajęło 11 miejsce (rankingu według zawodów) i otrzymało tytuł „Srebrnej Szkoły 2016", zaś w rankingu egzaminów zawodowych było na 30 pozycji w kraju.
W roku 2017 udało nam się ponownie otrzymać tytuł " Srebrnej Szkoły".

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

 •  praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach i restauracjach, np. Park Hotel i Radisson Blu, Novotel, Hotel Hampton by Hilton w Świnoujściu, Golden Tulip Residence w Międzyzdrojach, na promach Unity Line,
 • współpracy z obiektami hotelarskimi w Niemczech:
  • Park Hotel w miejscowości Sellin na wyspie Rugia,
  • Steigenberger Hotels and Resorts w miejscowości Zingst,
 • praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych np. projekt staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w Wielkiej Brytanii - „Doświadczenie ma znaczenie”, dofinansowany z programu POWER,
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych,
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - Film promujący

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizowania działalności turystycznej,
 • organizowania imprez i usług turystycznych,
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, a także współczesnych bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, rotelach, aquatelach, flaytelach.
Te
chnik obsługi turystycznej może być zatrudniony w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz w placówkach administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji  i i
nnych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

 

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika obsługi turystycznej,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
  • TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,
  • TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach

 

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego  realizowane są w ramach:

 •  praktyk zawodowych realizowanych w  biurach podróży, m.in. Globtour, Travel Shop, Anawa - Tour, PŻB,
 • praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych np. projekt staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w Wielkiej Brytanii - „Doświadczenie ma znaczenie”, dofinansowany z programu POWER,
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych, animator czasu wolnego,
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   NR 4

CUKIERNIK

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia procesów technologicznych w produkcji ciastkarskiej,
 • prowadzenia dokumentacji produkcyjnej,
 • rozliczeń technologicznego zużycia surowców i półfabrykatów,
 • obsługi urządzeń technicznych.

Absolwent może podjąć pracę w cukierniach typu rzemieślniczego i dużych zakładach spożywczych oraz otworzyć własny zakład rzemieślniczy. Absolwenci mogą uzyskać dyplom czeladnika, który umożliwia podjęcie pracy w państwach Unii Europejskiej.

 Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie dyplomu cukiernika
 • uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
  TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

 • absolwent po uzyskaniu tytułu cukiernika może podjąć dalszą naukę w Branżowej Szkole II stopnia  lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych, prowadzonych przez naszą szkołę.

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

 • zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego - pracowni cukierniczej,
 • zajęć praktycznych odbywanych u rzemieślników w cukierniach np. cukierni IZYBAR, cukiernia Koch.
 • wymiany polsko - niemieckiej ze szkołą Berufliche Europa – Schule Des Landkreises Vorpommern – Greifswald z miejscowości Eggesin w Niemczech,
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).

 

 

KUCHARZ

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zasad żywienia człowieka,
 • technologii gastronomicznej,
 • przygotowania i wykonania potraw,
 • obsługi urządzeń kuchennych i gastronomicznych oraz innego sprzętu specjalistycznego,
 • wykorzystania komputera w pracy.

Absolwenci mogą zostać zatrudnieni przez różnorodne podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, itp.
Kucharz może być zatrudniony również w szpitalach, sanatoriach, szkołach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie tytułu kucharza
 • uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
  TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
 • Absolwent po uzyskaniu tytułu kucharza może podjąć naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych, prowadzonych przez naszą szkołę.

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

 • zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego,
 • zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, np. Radisson Blu, Restauracji Trattoria Toscana, Hotel Novotel,
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych,
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).