Kadra Kierownicza Szkoły

 

DYREKTOR SZKOŁY:

  • mgr inż. Janina Krajewska

 


 

WICEDYREKTORZY:

  • mgr Ewa Chmiela

  • mgr Małgorzata Taczała

 


KIEROWNIK PRACOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Nr 1

przy ul. Gen. Sowińskiego 3 w Szczecinie
  • mgr inż. Ewa Janczewska

KIEROWNIK PRACOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Nr 2

przy ul. 3-go Maja w Szczecinie
  • mgr Ewa Koń

KIEROWNIK PRACOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Nr 3

przy ul. Gen. J. Sowińskiego 3 w Szczecinie
  • mgr Sylwia Pawlus


KIEROWNIK GOSPODARCZY SZKOŁY

  • mgr Emilia Drążek

GŁÓWNY KSIĘGOWY SZKOŁY

  • mgr Agnieszka Stolarek

KIEROWNIK INTERNATU

  • mgr Agata Partyka