Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul.Gen.J.Sowińskiego 3 Szczecin; tel.:(91)4333504;(91)4489541; sekretariat@zs6.szczecin.pl

GOTUJEMY Z PASJĄ - KSZTAŁCIMY Z JAKOŚCIĄ - OBSŁUGUJEMY Z GRACJĄ - PIECZEMY Z MIŁOŚCIĄ

... A nie daj czasowi nigdy darmo upłynać, tak albo czytaj, albo się wżdy czego ucz, albo się czemu przypatruj, a rozeznawaj sobie, upatrując nadobnie, co lepsze, a co gorsze... (M.Rej)

Kadra Kierownicza Szkoły

 

DYREKTOR SZKOŁY:

  • mgr inż. Janina Krajewska

 


 

WICEDYREKTORZY:

  • mgr Ewa Chmiela

  • dr n. med. Adam Grzegrzółka

  • mgr Małgorzata Taczała

 


KIEROWNIK PRACOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Nr 1

przy ul. Gen. Sowińskiego 3 w Szczecinie
  • mgr inż. Ewa Janczewska

KIEROWNIK PRACOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Nr 2

przy ul. 3-go Maja w Szczecinie
  • mgr Ewa Koń

KIEROWNIK PRACOWNI CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Nr 3

przy ul. Gen. J. Sowińskiego 3 w Szczecinie
  • mgr Sylwia Pawlus


KIEROWNIK GOSPODARCZY SZKOŁY

  • mgr Emilia Drążek

GŁÓWNY KSIĘGOWY SZKOŁY

  • mgr Agnieszka Stolarek

KIEROWNIK INTERNATU

  • mgr Agata Partyka