07.12.2018 r.

PIĄTEK -  07.12.2018 r.

 

Zastępstwa za panią/pana: I. Walczak

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

I KUCH/CUK

D. Sękalska

37

3

I TOT

M. Taczała

105

4

I TOT

M. Kowalczyk

37

6

II A TZUG

M. Kowalczyk

37

 

Zastępstwa za panią/pana: K. Kochmańską

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

IB TŻUG

R. Szkołut

303

3

ID TŻUG

M. Kraszewska-Kowalczyk

208

4

II TOT

T. Turek

60

5

IV KEL

M. Łata

-

6

IA TŻUG

J. Drewniak

306

 

Zastępstwa za panią/pana: BIOLOGIA (WAKAT)

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

ID TŻUG

A. Grzegrzółka

205

2

IB TŻUG

A. Grzegrzółka

205

3

IA TŻUG

A. Grzegrzółka

205

 

Zastępstwa za panią/pana: E. Pierzchałę

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

IV KEL

I. Rokita-Lisiecka

57

3

IV KEL

P. Kosińska-Lampka

56

5

IIIB TŻUG

P. Kosińska-Lampka

56

7

IIIB kuch

I. Rokita-Lisiecka

57

8

IIIB TŻUG

I. Rokita-Lisiecka

57

 

Zastępstwa za panią/pana: A. Barcicką

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2-3

I TH

Grupa przychodzi na 4 godzinę lekcyjną

-

4

IIB TŻUG

D. Sikuciński

302

5

IIIB kuch

J. Drewniak

306

6

II TOT

S. Pawlus

39

 

Zastępstwa za panią/pana: M. Cylwika

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2-3

IVA TŻUG

A. Stawicka

54

4

IVA TŻUG

P. Kosińska-Lampka

56

5

III TH

M. Kraszewska-Kowalczyk 208

6

III TH

P. Kosińska-Lampka 56

7

III TH

M. Lesień

63

 

Zastępstwa za panią/pana: D. Fetings-Buczyńską

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

IV KEL

Klasa przychodzi na 2 godzinę lekcyjną

-

2-3

IVA TŻUG

A. Stawicka

54

4

IVA TŻUG

P. Kosińska-Lampka

56

5

III TH

M. Kraszewska-Kowalczyk 208

6

III TH

P. Kosińska-Lampka 56

7

III TH

M. Lesień

63

 

Zastępstwa za panią/pana: B. Pełech

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

III TOT

Klasa przychodzi na 3 godzinę lekcyjną

-

3-4

IV TOT

I. Rokita-Lisiecka (łączenie grup)

-

5

I TH

D. Sikuciński

302

I TOT

I. Rokita-Lisiecka

57

 

Zastępstwa za panią/pana: A. Włoch

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1-2

IIB TŻUG

Klasa przychodzi na 3 godzinę lekcyjną

-

3

IB TŻUG

B. Szczycińska

106

4

IB TŻUG

A. Grzegrzółka

205

5

II TOT

M. Kowalczyk

106

6

IV TOT

Klasa idzie do domu

-

 

Zastępstwa za panią/pana: D. Warzochę

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

7-8

IIA TŻUG/IIB TŻUG

Grupa idzie do domu

-