12.10.2018 r.

PIĄTEK -  12.10.2018 r.

 

 

Zastępstwa za panią/pana: I. Więch

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

5

ID TŻUG

M. Łata

-

6

IIIB TŻUG

P. Kosińska-Lampka

56

7

IIA, B TŻUG

T. Warzocha, D. Warzocha (łączenie grup)

-

8

IIA, B TŻUG

Grupa idzie do domu

-

 

Zastępstwa za panią/pana: BIOLOGIA (WAKAT)

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

ID TŻUG

A. Grzegrzółka

205

2

IB TŻUG

A. Grzegrzółka

205

3

IA TŻUG

A. Grzegrzółka

205

 

Zastępstwa za panią/pana: D. Warzochę

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

8

IIA, B TŻUG

Grupa idzie do domu

-

 

Zastępstwa za panią/pana: K. Bartkowiak

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

1

I TOT

Klasa przychodzi na 2 godzinę lekcyjną

-

2

I TOT

B. Napiontek

54

3

I k/c

M. Kraszewska-Kowalczyk

208

4

IC TŻUG

J. Drewniak

306

5

II TOT

B. Napiontek

54

 

Zastępstwa za panią/pana: K. Kochmańską

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

II TOT

Klasa przychodzi na 3 godzinę lekcyjną

-

3

ID TŻUG

M. Bogusławska

101

4

II TOT

M. Bogusławska

101

5

IV KEL

M. Bogusławska

101

6

IA TŻUG

M. Bogusławska

101

7

IB TŻUG

M. Bogusławska

101