26.02.2018 r.

 PONIEDZIAŁEK  26.02.2018

 

Zastępstwa za panią/pana: C. WRÓBEL

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

IV a tżug

M. Kraszewska

208

 

Zastępstwa za panią/pana: M. KROEHENKE

 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

6

II c tżug

Czytelnia 

-

7

II kel

M. Cylwik

26

 

Zastępstwa za panią/pana: K. BARTKOWIAK

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

2

II b tżug

J. Drewniak

306

3

I kuch/cuk

J. Drewniak

306

4

I tot

K. Kochmańska

101

5

I tot

I. Czajkowska-Bajor

44

 

Zastępstwa za panią/pana: M. KOLASIŃSKA 

 

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

4

II a, b tżug

T. Warzocha, I. Więch /łączenie grup/

Sala gim

5

II b kuch 

I. Więch

Sala gim

6

IV tot

D. Warzocha 

Sala gim

7

I a,b tżug

Grupa idzie do domu

/ uczniowie uczęszczający na WŻR czytelnia/

-

 

Zastępstwa za panią/pana: P. PRZYBYLSKI

Nr lekcji

Klasa

Imię i nazwisko zastępcy

sala

0-4

II kuch/cuk

R. Dziczkiewicz

04