Konkurs „Najaktywniejsza klasa w szkole”– wyniki!

  • Opublikowano: poniedziałek, 17, czerwiec 2019 20:56
  • Monika Kroehnke

W roku szkolnym 2018/2019 odbył się konkurs na najaktywniejszą klasę w szkole.

W ciągu roku szkolnego uczniowie zmagali się w konkursach organizowanych

przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja i zdobywali punkty.

 

Konkursy, które były brane pod uwagę:

- Konkurs gastronomiczny na najlepsze ciasto z jabłkami

- Konkurs gastronomiczno-hotelarski „ sprawne ręce”

- Konkurs gastronomiczny „Zdrowie na talerzu

- Konkurs na najbardziej usportowioną klasę

- Udział klas w akcjach charytatywnych organizowanych przez Samorząd Szkolny, m.in. Góra grosza I Ty        możesz zostać Mikołajem

- Udział klas w akcjach organizowanych przez koordynatora  ds. wolontariatu oraz promocji zdrowia.

 

  Ostateczna punktacja pozwoliła wyłonić najaktywniejszą klasę w naszej szkole.

 Miło nam ogłosić, że TYTUŁ „NAJAKTYWNIEJSZEJ KLASY W SZKOLE” w roku szkolnym 2018/2019

otrzymała klasa 3 tgk, która uzyskała 52 punkty i zajęła I miejsce w ogólnej klasyfikacji.

II miejsce z 46 pkt. zajęła klasa 2 atżug,

      a III miejsce przypadło klasie 3 btżug  z 44 pkt.

 

                                                                                                                           Zwycięzcom gratulujemy :)

                                                                                                                                              Anna Narzekalak