Wynik przetargu 1/2019

  • Opublikowano: czwartek, 14, marzec 2019 18:14
  • Katarzyna Bartkowiak

Zespół Szkół Nr 6 im. M.Reja

ul. Sowińskiego 3

70-236 Szczecin

 

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania na

Najem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 6 im.M.Reja w Szczecinie”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Prowadzone postępowanie było opublikowane na stronie internetowej i w siedzibie ZS Nr 6 w dniu 2019-03-07.

Przedmiot postępowania: najem pomieszczeń (sale lekcyjne)

W prowadzonym postępowaniu złożonych zostało: 1 oferta.

Liczba ofert podlegających ocenie: 1 oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie

wyboru

Zaoferowana

cena netto

[zł]

Łączna ilość uzyskanych pkt

1

TOP-Projekt Akademia Sp z o.o.

Ul. Ojca Beyzyma 16/6

70-391 Szczecin

Jedyna ważna oferta

 

 

 

30 zł / 60min. / sala lekcyjna

 

100

 Wybrano ofertę:

Nr 1- TOP-Projekt Akademia Sp z o.o.

Ul. Ojca Beyzyma 16/6

70-391 Szczecin 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja