Od Dyrektora

      

   Od 2003 roku mam zaszczyt kierować szkołą. Staram się udźwignąć ciężar tej wielokierunkowej i wielopoziomowej placówki, ponieważ działalność dyrektorów pracujących przede mną stworzyła jej mocne podwaliny, solidny fundament, na którym można rozbudowywać i realizować programy edukacyjne zjednoczonej Europy. W Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem elektroniki i środków multimedialnych, przygotowuje się młodzież do zawodu, matury, studiów, życia w społeczeństwie.

   "Gastronomik" jest szkołą zawodową, co nie znaczy, że nie pozwala uczniom rozwijać innych, odmiennych od zawodowych, zainteresowań. Nasi absolwenci studiują na różnych uczelniach i kierunkach. W dorosłym życiu pracują z pasją w organach społecznych i samorządowych, pełnią odpowiedzialne stanowiska nie związane z gastronomią ani hotelarstwem.

   "Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi. Zmieniamy się zewnętrznie, to prawda. Ale wewnątrz zachowujemy niezmienną troskę o ucznia i odpowiedzialność za niego.

                                                                                           

                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                            mgr inż. Janina Krajewska