Kierunki nauczania

 

 

W roku szkolnym 2018/2019

kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych

w zawodach:

  

Technikum Hotelarskie


 • 1TH  -  technik hotelarstwa

            ( przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia, język angielski)

 • 1TOT - technik obsługi turystycznej

            ( przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia, język angielski

 

 Technikum Gastronomiczne

 

 • 1a TŻUG - technik żywienia i usług gastronomicznych

  (przedmioty realizowane w zakresie   rozszerzonym biologia lub chemia - do wyboru, język angielski)
 • 1b TŻUG - technik żywienia i usług gastronomicznych

        (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym biologia, język angielski lub język niemiecki  -   do wyboru)

 • 1c TŻUG/TKL - technik żywienia i usług gastronomicznych/kelner (klasa łączona)

         (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia, język angielski)

 

Branżowa Szkoła I stopnia  Nr 4

 

 • 1C – cukiernik
 • 1K – kucharz

 

 

 

 

  TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • organizowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach świadczących usługi gastronomiczne, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem żywnością, organizacjach ochrony konsumenta oraz instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.
Każdy absolwent Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja przygotowany jest do prowadzenia w przyszłości własnej firmy w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.

Nauka w tym zawodzie umożliwia: 

 • zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
  • TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
  • TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach.

 

W rankingu edukacyjnym 2017 " Najlepsze Technikum Szczecińskie" otrzymaliśmy brązowy medal.

Atrakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach:

 • zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w szczecińskich restauracjach i hotelach,
 •  praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach i restauracjach, np. Park Hotel, Radisson Blu, Vulcan, Dana, Matejki 8, Novotel, Ibis w Szczecinie, Hotel Golden Tulip w Międzyzdrojach oraz na promach Unity Line
 • współpracy z obiektami hotelarskimi w Niemczech:
  • Park Hotel w miejscowości Sellin na wyspie Rugia,
  • Steigenberger Hotels and Resorts w miejscowości Zingst,
 • praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych np. projekt staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w Wielkiej Brytanii - „Doświadczenie ma znaczenie”, dofinansowany z programu POWER,
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych,
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).

 

KELNER - Film promujący zawód

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
 • rozliczania usług kelnerskich.

Typowymi miejscami pracy dla absolwenta tego kierunku są restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele. Kelner może być zatrudniany na statkach i promach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie tytułu kelnera
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
  • TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich,
  • TG.11 Organizacja usług gastronomicznych.
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach


W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016, Technikum Gastronomiczne (w zawodzie kelner) zajęło 3 miejsce w rankingu zawodów.

W rankingu edukacyjnym 2017 " Najlepsze Technikum Szczecińskie" otrzymaliśmy brązowy medal.

Atrakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach:

 • zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w szczecińskich restauracjach i hotelach,
 •  praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach i restauracjach, np.Park Hotel, Radisson Blu, Vulcan, Dana, Matejki 8, Novotel, Ibis w Szczecinie, Hotel Golden Tulip w Międzyzdrojach oraz na promach Unity Line
 • współpracy z obiektami hotelarskimi w Niemczech:
  • Park Hotel w miejscowości Sellin na wyspie Rugia,
  • Steigenberger Hotels and Resorts w miejscowości Zingst,
 • praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych np. projekt staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w Wielkiej Brytanii - „Doświadczenie ma znaczenie”, dofinansowany z programu POWER,
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych,
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).

 

TECHNIKUM HOTELARSKIE

TECHNIK HOTELARSTWA - Film promujący zawód

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich,
 • rezerwowania usług hotelarskich,
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji,
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, a także współczesnych bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, rotelach, aquatelach, flaytelach.
Technik hotelarstwa może być także zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika hotelarstwa,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
  • TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 miesięcznika Perspektywy, Technikum Hotelarskie zajęło 11 miejsce (rankingu według zawodów) i otrzymało tytuł „Srebrnej Szkoły 2016", zaś w rankingu egzaminów zawodowych było na 30 pozycji w kraju.
W roku 2017 udało nam się ponownie otrzymać tytuł " Srebrnej Szkoły".

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

 •  praktyk zawodowych realizowanych w renomowanych hotelach i restauracjach, np.Park Hotel, Radisson Blu, Vulcan, Dana, Matejki 8, Novotel, Ibis w Szczecinie, Hotel Golden Tulip w Międzyzdrojach oraz na promach Unity Line
 • współpracy z obiektami hotelarskimi w Niemczech:
  • Park Hotel w miejscowości Sellin na wyspie Rugia,
  • Steigenberger Hotels and Resorts w miejscowości Zingst,
 • praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych np. projekt staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w Wielkiej Brytanii - „Doświadczenie ma znaczenie”, dofinansowany z programu POWER,
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych,
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - Film promujący zawód

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizowania działalności turystycznej,
 • organizowania imprez i usług turystycznych,
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, a także współczesnych bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, rotelach, aquatelach, flaytelach.
Te
chnik obsługi turystycznej może być zatrudniony w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz w placówkach administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji  i i
nnych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

 

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika obsługi turystycznej,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
  • TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,
  • TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach

 

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego  realizowane są w ramach:

 •  praktyk zawodowych realizowanych w  biurach podróży, m.in. Globtour, Polska Żegluga Bałtycka, Jaguar Travel, Anawa Tour, Happy Travel, Allegra, Britas, As, Pomerania Brokers, Marco Polo, Santiago Dzieło Św. Jakuba, Centrum Turystyki Magnolia, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki
 • praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych np. projekt staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w Wielkiej Brytanii - „Doświadczenie ma znaczenie”, dofinansowany z programu POWER,
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych, animator czasu wolnego,
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   NR 4

CUKIERNIK

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia procesów technologicznych w produkcji ciastkarskiej,
 • prowadzenia dokumentacji produkcyjnej,
 • rozliczeń technologicznego zużycia surowców i półfabrykatów,
 • obsługi urządzeń technicznych.

Absolwent może podjąć pracę w cukierniach typu rzemieślniczego i dużych zakładach spożywczych oraz otworzyć własny zakład rzemieślniczy. Absolwenci mogą uzyskać dyplom czeladnika, który umożliwia podjęcie pracy w państwach Unii Europejskiej.

 Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie dyplomu cukiernika
 • uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
  TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

 • absolwent po uzyskaniu tytułu cukiernika może podjąć dalszą naukę w Branżowej Szkole II stopnia  lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych, prowadzonych przez naszą szkołę.

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

 • zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego - pracowni cukierniczej oraz u rzemieślników w cukierniach np. Cukiernia Domowa
 • wymiany polsko - niemieckiej ze szkołą Berufliche Europa – Schule Des Landkreises Vorpommern – Greifswald z miejscowości Eggesin w Niemczech,
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).

 

 

KUCHARZ

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zasad żywienia człowieka,
 • technologii gastronomicznej,
 • przygotowania i wykonania potraw,
 • obsługi urządzeń kuchennych i gastronomicznych oraz innego sprzętu specjalistycznego,
 • wykorzystania komputera w pracy.

Absolwenci mogą zostać zatrudnieni przez różnorodne podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, itp.
Kucharz może być zatrudniony również w szpitalach, sanatoriach, szkołach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie tytułu kucharza
 • uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
  TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
 • Absolwent po uzyskaniu tytułu kucharza może podjąć naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych, prowadzonych przez naszą szkołę.

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane są w ramach:

 • zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego, w  szczecińskich hotelach, np. Radisson Blu, Novotel, Park Hotel
 • certyfikowanych kursów kelnerskich, barmańskich i baristycznych,
 • kursów realizowanych w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 2014 - 2020 -  działanie RPZP.08.07.00 (kursy: barman- barista, kelner - barista, kucharz - carving, cukiernik, animator turystyki dzieci i młodzieży).