Komunikat

UWAGA!

W sekretariacie Zespołu Szkól Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie należy składać dokumenty zgodnie z harmonogramem naboru. Dyrektor Zespołu Szkól Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, której częścią integralną jest internat ma podpisane porozumienie o współpracy z następującymi szkołami :

Zespół Szkól Nr 8 , Zespól Szkól Nr 3, XIV LO .