Przyjmowanie dokumentów 2018r.

    Pamiętaj !

Jeżeli jesteś się na liście zakwalifikowanych 

do przyjęcia, musisz w terminie

od 06 (pt) do 10 lipca (wt.) w godz. od 9.00 do 15.00

obowiązkowo potwierdzić wolę nauki w naszej szkole, poprzez:

           - złożenie oryginałów świadectwa i testów gimnazjalnych

           - złożenie 2 zdjęć (podpisanych)

           - złożenie karty zdrowia

          Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z rezygnacją ze szkoły
          i skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

OGŁOSZENIE LIST UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

PO POTWIERDZENIU WOLI  

11 lipca (śr.) do godz. 12.00 w naszej szkole

oraz na stronie naboru ( po zalogowaniu)

 

                                       UWAGA !

  11  LIPCA 2018r. ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA

Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS  PIERWSZYCH

  •   godz. 16.00 Technikum Hotelarskie                           
  •  godz. 16.00 Branżowa Szkoła pierwszego stopnia   
  •  godz. 17.00 Technikum Gastronomiczne                   

Podkategorie