Harmonogram spotkań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - 2018 r. cd

Harmonogram spotkań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - 2018 r.

 

W dniach 16-21 listopada 2018 r. zapraszamy na kolejne spotkania i warsztaty organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W dniach 16-20 listopada gościmy doradców zawodowych z Wydziału Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a 21 listopada inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy.

Zapraszamy niżej wymienione klasy na warsztaty według harmonogramu:

godziny

Poniedziałek
19.11.2018

Wtorek
20.11.2018

Środa
21.11.2018

Klasa

Temat zajęć

Klasa

Temat zajęć

Klasa

Temat zajęć

9:50-10:35

 

 

2atżug
PDG
A.Barcicka
sala 53

Formy zatrudnienia – prawa
i obowiązki pracowników
i pracodawców

10:45-11:30

2atżug
j.angielski
P.Kosińska-Lampka, D.Sikuciński
sala 53

Rozwiń swoje umiejętności przedsiębiorcze z wykorzystaniem gry symulacyjnej pn. „Chłopska szkoła biznesu”

2th
PDG
A.Barcicka
sala 53

11:50-12:35

2atżug
wychowanie fizyczne D.Warzocha, I.Więch
sala 53

2th
j.niemiecki
sala 43

Nowoczesne metody poszukiwania pracy

 

 3th
marketing w hotelarstwie
S.Pawlus

Formy zatrudnienia – prawa
i obowiązki pracowników
i pracodawców

12:45-13:30

2th
j.angielski
D.Sikuciński
sala 53

Rozmowa kwalifikacyjna bez stresu

2th
pracownia informatyczna w hotelarstwie
A.Barcicka
sala 43

13:40-15:20

 

13:40-14:45

2th
wos
M.Kraszewska
sala 53

Anna Barcicka
Szkolny Ośrodek Kariery