Warsztaty "Papiery do kariery" - X.2018 r.

31 października 2018 r. uczniowie klas - 2tgk, 3Kb, 2atżug oraz 2th spotkali się z p. Magdaleną Samul - konsultantką Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Szczecin, który działa przy Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem spotkania pt. ,,Papiery do kariery” była ogólnoeuropejska inicjatywa Europass, która umożliwia za pomocą prostego edytora on-line stworzenie m.in. Europass CV. Dokument ten przydaje się podczas szukania pracy w kraju i za granicą, aplikowania na studia czy staż zawodowy.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zastanowić się nad zdobytymi dotychczas dyplomami edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz dowiedzieli się, że tworząc Europass CV wpisuje się nie tylko doświadczenie potwierdzone dyplomami, ale także umiejętności – komunikacyjne, organizacyjne, zawodowe, cyfrowe, co może zwiększyć szanse u potencjalnego pracodawcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inicjatywie Europass – kliknij tu: http://europass.org.pl/

Jeśli chcesz wypełnić swoje Europass CV – kliknij tu: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

Szukasz informacji o stypendiach, praktykach, studiach, pracy, wolontariacie za granicą – odwiedź stronę Eurodesk Polska: http://www.eurodesk.pl/

Masz pytania na temat tego jak być aktywnym obywatelem, jak działać w wolontariacie, jak wyjechać na zagraniczną wymianę młodzieżową lub staż? Odwiedź Sekretariat ds. Młodzieży: https://www.facebook.com/sekretariatdsmlodziezy