Harmonogram spotkań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - 2018 r.

Zapraszamy niżej wymienione klasy na warsztaty, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Celem warsztatów jest aktywne wspieranie przedsiębiorczych postawy i inicjatyw młodych ludzi.

14 listopada 2018 r. odbędą się spotkania z p. Michałem Krempa z Biura Karier Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum według poniższego harmonogramu:

9:50-10:35 2atżg

Mój typ osobowości według "Kodu Kolorów" Taylora Hartmana. Warsztaty w ramach Światowego Tygodnia Kariery

10:45-11:30 2th Mój typ osobowości według "Kodu Kolorów" Taylora Hartmana. Warsztaty w ramach Światowego Tygodnia Kariery
11:50-12:35 3k/c Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej/autoprezentacja
12:45-13:30 1th
Poznaj swoje potrzeby - Test samooceny Hollanda
13:40-14:25 1th
Przygotowanie profilu zawodowego - CV i list motywacyjny

 

16 listopada 2018 r. zapraszamy na warsztaty następujące klasy:

8:55-9:40 1 dtżg Mój typ osobowości według "Kodu Kolorów" Taylora Hartmana. Warsztaty w ramach Światowego Tygodnia Kariery
9:50-10:35  1 btżg Mój typ osobowości według "Kodu Kolorów" Taylora Hartmana. Warsztaty w ramach Światowego Tygodnia Kariery

Anna Barcicka
Szkolny Ośrodek Kariery