Warsztaty "Papiery do kariery"

  • Opublikowano: poniedziałek, 12, marzec 2018 21:36
  • Anna Barcicka

Zapraszamy niżej wymienione klasy na zajęcia warsztatowe w ramach programu „Papiery do kariery, czyli jak skompletować swoje Europass”

13 marca 2018r. -  sala 39

klasa 2atżug

9:50 – 10:35 - Prowadzenie działalności gospodarczej
10:45 – 11:30 - Prowadzenie działalności gospodarczej

klasa 2 tot

11:50 – 12:35 – Wychowanie fizyczne
12:45 – 13:30 - Prowadzenie działalności gospodarczej

 Zapraszamy

Anna Barcicka, Sylwia Pawlus

 Czym jest Europass?

Jest to zestaw pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.

Dwa dokumenty są ogólnodostępne dla obywateli europejskich i można wypełnić je samodzielnie:

  • Curriculum Vitae pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny. Możesz wypełnić swoje Europass – CV w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje.
  • Paszport Językowy jest narzędziem samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych. Możesz wypełnić swój Europass – Paszport Językowy w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje.

Pozostałe trzy dokumenty wydawane są przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe:

  • Europass - mobilność zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.
  • Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.
  • Suplement do Dyplomu zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.