Grupowe zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego

Odbyły zajęcia z grupowego doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów biorących udział w projekcie „Czas na zawodowców”. Celem zajęć było wskazywanie uczniom źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych dziedzinach zawodowych,  wzbogacania warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.), współpraca z instytucjami wspierającymi i zajmującymi się doradztwem zawodowym itp.

GALERIA ZDJĘĆ