Finał projektu Licealista w Świecie Nauki

  • Opublikowano: poniedziałek, 11, czerwiec 2018 01:13
  • Adam Grzegrzółka

26 kwietnia 2018 r. w auli  Centrum Dydaktyczno - Badawczym Nanotechnologii  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło się zakończenie projektu „Licealista w świecie nauki”. Już po raz szósty pracownicy Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt podjęli się organizacji cyklu praktycznych warsztatów naukowych opartych na nowoczesnych metodach badawczych. Jest to bezpłatny Program Rozwojowy skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegający na przeprowadzeniu zajęć laboratoryjnych, których efektem jest uzyskanie, a następnie zaprezentowanie przez uczniów wyników swoich badań naukowych.

Uczniowie Technikum Gastronomicznego wybrali 2 tematy: „Polimerowe kapsułki dla medycyny” oraz „Molekularny świat enzymów” które w formie prezentacji multimedialnej przedstawili uczniowie klasy II „a” tżug. Uczestnictwo w projekcie „Licealista w świecie nauki", było nowym doświadczeniem, ogromnym przeżyciem i wyzwaniem. Wszystkim uczniom biorącym udział w badaniach gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w pracę!

A. Grzegrzółka, I. Kępczyńska-Sitka