Deklaracje maturalne

  • Opublikowano: środa, 06, wrzesień 2017 20:57
  • Katarzyna Bartkowiak

 

Maturzyści!

Wypełnianie deklaracji maturalnych on-line

deklaracja.edu.pl

kod szkoły (OKE) 326201-0236V – TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

kod szkoły (OKE) 326201-02350 – TECHNIKUM HOTELARSKIE

 

 Deklarację (NALEŻY DRUKOWAĆ W FORMACIE A4 DWUSTRONNIE)

można składać w każdy poniedziałek 11.30-15.30 i środę 9.00 - 14.00

w gabinecie u wicedyrektor Ewy Chmieli – pokój 28

 

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW Z LAT UBIEGŁYCH, KTÓRZY CHCĄ PODWYŻSZYĆ WYNIK EGZAMINU MATURALNEGO, LUB PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINÓW Z PRZEDMIOTÓW: 

- wstępną deklarację absolwent składa do 1 października 2018 r. (można nie składać deklaracji wstępnej)
- deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2019 r. 

 

WAŻNE TERMINY DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW 

- wstępną deklarację absolwent składa do 1 października 2018 r. (OBOWIĄZKOWO)
- do 7 lutego 2019 r. złożenie ostatecznych deklaracji

 

 DRUKI DEKLARACJI DO POBRANIA

Załącznik 1a_N Deklaracja dla:

(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego

(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017

(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

 

Załącznik 1d_S Deklaracja dla:

(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz

(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015

i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów