Udostępnianie wyników egzaminu maturalnego

  • Opublikowano: środa, 20 czerwiec 2018 18:29
  • Katarzyna Bartkowiak

UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem szkoły.

Paski z danymi do logowania można już odebrać w sekretariacie szkoły.

Login i hasło zdającego, wspólne dla wszystkich egzaminów, które zdawał w bieżącym roku, umożliwia wgląd do aktualnie opublikowanych wyników.