Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  • Opublikowano: czwartek, 02, listopad 2017 17:11
  • Katarzyna Bartkowiak
Rozpoczęcie roku szkolnego  4 września 2017 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2017 r.–01 stycznia 2018 r.
 Ferie zimowe  15–28 stycznia 2018 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  29 marca-03 kwietnia 2018 r.
 Zakończenie zajęć w klasach IV  27 kwietnia 20178 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część ustna
– część pisemna
– wydanie świadectw
09-22 maja 2018 r.
04-23 maja 2018 r.
03 lipca 2018 r.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22 czerwca 2018 r.
 Ferie letnie  23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.