Harmonogram Egzaminów Poprawkowych - 27.08. – 29.08.2018

  • Opublikowano: poniedziałek, 02, lipiec 2018 20:22
  • Katarzyna Bartkowiak

ZARZĄDZENIE NR 16/2018

z dnia 18.06.2018 r.

 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja

w sprawie powołania komisji na egzaminy poprawkowe w terminie27.-29.08.2018 r.

 

na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 (DzU z 2004 r. Nr 256 ze zmianami, w tym w szczególności ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku (DzU z 2015 r. poz. 843) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

powołuję komisje do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

według następującego harmonogramu:

Lp.

Data

Przedmiot

Skład komisji

Liczba osób

Numer

sali

1

27.08.2018

godz. 9.00

(poniedziałek)

JĘZYK POLSKI

Przewodniczący – Iwona Walczak

Egzaminatorzy:

Małgorzata Kowalczyk

Anna Wiśniewska

11

37

2

27.08.2018

godz. 9.00

(poniedziałek)

GEOGRAFIA

Przewodniczący – Ewa Chmiela

Egzaminatorzy:

Magdalena Bogusławka

Katarzyna Kochmańska

3

42

3

27.08.2018

godz. 9.00

(poniedziałek)

JĘZYK NIEMIECKI

Przewodniczący – Ewa Chmiela

Egzaminatorzy:

Magdalena Lesień

Małgorzata Gonciarz

12

42

4

27.08.2018

godz. 9.00

(poniedziałek)

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Przewodniczący – Ewa Janczewska

Egzaminatorzy:

Marta Adamkiewicz

Agnieszka Pomarańska-Główka

B. Szczycińska, D. Sękalska

3

05

5

TECHNOLOGIA PRODUKCJI CUKIERNICZEJ

2

109

6

28.08.2018

godz. 9.00

(wtorek)

PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ

Przewodniczący – Edyta Wach

 

Egzaminatorzy:

Renata Dziczkiewicz

Beata Szczycińska

Rajmund Szkołut

Anna Barcicka

3

05

7

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

2

8

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1

9

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

1

10

TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO W CUKIERNICTWIE

2

11

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

3

12

28.08.2018

godz. 9.00

(wtorek)

JĘZYK POLSKI

Przewodniczący – Iwona Walczak

Egzaminatorzy:

Anna Włoch

Iwona Czajkowska-Bajor

12

37

13

28.08.2018

godz. 9.00

(wtorek)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przewodniczący – Tomasz Warzocha

Egzaminatorzy:

Dorota Warzocha

Mariola Kolasińska

1

202

14

28.08.2018

godz. 9.00

(wtorek)

MATEMATYKA

Przewodniczący – Jolanta Drewniak

Egzaminatorzy:

Małgorzata Sokołowska

Barbara Napiontek

17

42

15

29.08.2018

godz. 9.00

(środa)

MATEMATYKA

Przewodniczący – Ewa Chmiela

Egzaminatorzy:

Jolanta Drewniak

Katarzyna Bartkowiak

16

42