Komisja zdrowotna

 

Sklad  Komisji d/s pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018:

 

dr n. med. Adam Grzegrzółka - przewodniczacy

mgr Irena Fabiszak - członek

mgr Dorota Malinowska - Koper - członek

mgr inż. Renata Dziczkiewicz - członek, przedstawiciel zwiazków zawodowych ZNP

mgr Małgorzata Sokołowska - członek, przedstawiciel zwiazków zawodowych "Solidarność"

 

Terminy posiedzeń w roku szkolnym 2017/2018:

listopad 2017 - wnioski przyjmowane do 31 października - zakończone

marzec 2018 - wnioski przyjmowane do 28 lutego  - zakończone

czerwiec 2018 - wnioski przyjmowane do 31 maja

 

Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

1) chorobą stanowiącą zagrożenie życia,

2) przewlekłą chorobą (obowiązkowe zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą chorobę)

3) dofinansowaniem poniesionych kosztów protetyki dentystycznej,

4) dofinansowaniem poniesionych kosztów zakupu szkieł korekcyjnych,

5) dofinansowaniem kosztów rehabilitacji,

6) dofinansowaniem kosztów zabiegów leczniczych organów mowy oraz dofinansowaniem kosztów poniesionych na leki, które korygują i usuwają schorzenia organów mowy, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza laryngologa lub foniatrę.

 

Osoba ubiegająca się o pomoc zdrowotną winna złożyć w terminie (powyżej) następujące dokumenty:

  • wniosek (do pobrania poniżej),
  • oświadczenie o dochodzie przypadającym na jedną osobę w rodzinie (do pobrania poniżej),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające: chorobę zagrażającą życiu, chorobę przewlekłą lub konieczność wykonania szkieł korekcyjnych, protetyki dentystycznej, rehabilitacji czy zabiegów związanych z organem mowy,
  • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (formularz PIT) w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej lub ostatni odcinek emerytury lub renty, w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty.

 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

Do rozliczenia kosztów związanych z chorobą przewlekłą brane będą tylko faktury, na których będą wypisane TYLKO leki przepisane przez lekarza związane z leczeniem choroby przewlekłej!!!

UWAGA!!! wnioski o pomoc (dostępne poniżej) można składać w sali 205 lub w sekretariacie szkoły z dopiskiem "komisja zdowotna".

 

A. Grzegrzółka

 

 

Podkategorie