Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

(klasy 2,3 w roku szkolnym 2017/2018)

oraz 

BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA

(klasy 1 w roku szkolnym 2017/2018)

 

CUKIERNIK

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • prowadzenia procesów technologicznych w produkcji ciastkarskiej,
  • prowadzenia dokumentacji produkcyjnej,
  • rozliczeń technologicznego zużycia surowców i półfabrykatów,
  • obsługi urządzeń technicznych.

 

Absolwent może podjąć pracę w cukierniach typu rzemieślniczego i dużych zakładach spożywczych oraz otworzyć własny zakład rzemieślniczy. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą uzyskać dyplom czeladnika, który umożliwia podjęcie pracy w państwach Unii Europejskiej. Mogą również podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych.

 

KUCHARZ

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • zasad żywienia człowieka,
  • technologii gastronomicznej,
  • przygotowania i wykonania potraw,
  • obsługi urządzeń kuchennych i gastronomicznych oraz innego sprzętu specjalistycznego,
  • wykorzystania komputera w pracy.

 

Absolwenci mogą zostać zatrudnieni przez wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, itp. 
Kucharz może być zatrudniony również w szpitalach, sanatoriach, szkołach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.