Wojewódzki etap Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie jako organizator wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz wojewódzkiego etapu Konkursu Cukierniczego, zaprasza do udziału w/w zmaganiach zawodowych, które zostaną przeprowadzone w dniu 09 stycznia 2015r. w Zespole Szkół Nr6 w Szczecinie.

Warunki uczestnictwa:

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie zasadniczych szkół Zawodowych w zawodzie cukiernik.

Tryb przeprowadzania konkursu:

Pierwszy etap konkursu – część pisemna (test) odbędzie się 09 stycznia (piątek) o godzinie 07:30 w Sali 106 (budynek B) w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja przy ul. Gen. Sowińskiego 3.

Drugi etap konkursu- część praktyczna odbędzie się 09 stycznia 2014 roku (piątek) w godzinach od 08:30 do 13:30 w cukierni szkolnej Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie przy ul. Gen. Sowińskiego 3

W części praktycznej uczniowie powinni wykonać ekspozycję na wybrany przez siebie temat składający się z:

W dekoracji należy zastosować do wyboru elementy: z karmelu, marcepanu, czekolady.

Uwaga:

Uczniowie, biorący udział w konkursie, powinni posiadać ze sobą drobny sprzęt i półprodukty potrzebne do dekoracji i ekspozycji wyrobów. Więcej  informacji o konkursie i turnieju znajduje się www.kuratorium.szczecin.pl, www.zsps.poznan.pl, www.zsz5wrocław.home.pl, www.zs6.szczecin.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Anny Kulickiej.