Zarząd Samorządu Uczniowskiego

We wrześniu 2018 roku odbyło się posiedzenie samorządu szkolnego. Na spotkanie przybyli zarówno "starzy" członkowie, jak i reprezentanci klas pierwszych. Całe zgromadzenie zostało zapoznane ze statutem Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Nr 6. Po akceptacji kandydatur samorząd przeszedł do kolejnego punktu obrad jakim był wybór nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

I tak w głosowaniach zostali wyłonieni:

Przewodniczący:
Ewelina Bielińska III atżug

Zastępcy przewodniczącej:

Izabela Stróżyk III atżug i Julia Sadowska III tżug/kel

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego :
p. prof. Patrycja Kosińska-Lampka
p. prof. Izabela Więch