Iwona Walczak

Wkrótce święta…..

Poczuj świąteczną atmosferę i weź udział w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj, gwiazdko złota”. Celem konkursu jest kultywowanie polskich tradycji świątecznych i obrzędowych oraz utrwalanie ich w wybranej formie graficznej.

Tematyka:

„Boże Narodzenie” – tradycje świąteczne i noworoczne oraz obrzędy rodzinne i religijne.

Technika:

Malarstwo, malarstwo na szkle (oprawione), tkanina artystyczna, papieroplastyka, rysunek, grafika, lalkarstwo, rzeźba (bez ozdób choinkowych).

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 1 pracę.

 Liczymy na Waszą kreatywność :)

Na prace czekamy do 23 listopada (OSTATECZNY TERMIN!!!)

Iwona Walczak (s. 37) i Anna Włoch (s.106)

Wysil wyobraźnię i weź udział w konkursie!!!

Zapraszamy do udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”.

Konkurs jest skierowany do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich. Od trzech lat odbywa się on pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Maurycego Gottlieba „Jałmużna”. Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Pracę należy zatytułować.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów (Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu)
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.bytom.pl oraz podczas gali finałowej konkursu (kwiecień 2020 roku).
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Na Wasze prace czekamy do 2 stycznia.

Wasze polonistki

Iwona Walczak (sala 37), Anna Włoch (sala 106)

Zapraszamy na „Pensjonat Pana Bielańskiego”!

  • Opublikowano: poniedziałek, 21 październik 2019 11:58
  • Iwona Walczak

„Akcja sztuki  dzieje się w Krakowie jeszcze w zaborze austriackim. Główny bohater, Maurycy Stolnik, ziemianin z pobliskich Bronowic odwiedza krakowską metropolię napędzany niepohamowaną potrzebą zabłyśnięcia przed swoimi znajomymi niesłychanymi opowieściami z Krakowa. Zainspirowany notatką w gazecie o budowie domu wariatów pragnie spędzić w Krakowie, właśnie w domu wariatów, choćby jeden wieczór! Jego bratanek Alfred, który mieszka w Krakowie musi, zdaniem wuja, pomóc mu w realizacji tego celu. Alfred nie chce w tym uczestniczyć, ale obiecane pieniądze od wuja przełamują jego skrupuły, a do tego, zupełnie nieoczekiwanie, jego przyjaciel, młody malarz Kazimierz Czereśniak ma błyskotliwą ideę jak zdobyć pieniądze od Maurycego Stolnika bez konieczności odwiedzania prawdziwego domu wariatów…”

Zapraszamy na błyskotliwą komedię w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego

27 listopada (środa) na godz. 19.00.

Cena biletu uczniowskiego: 30 zł, normalnego 45 zł

Pieniądze wpłacamy do 13 listopada u pani Anny Włoch (s.106), u pani Iwony Walczak (s.37) lub
w czytelni szkolnej.

Iwona Walczak, Anna Włoch