Metody aktywne na języku polskim

  • Opublikowano: poniedziałek, 27 styczeń 2020 05:19
  • Iwona Walczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podążając za słowami Konfucjusza „Co usłyszę, zapomnę,  co zobaczę, zapamiętam,  co sam zrobię, zrozumiem”, nowoczesny nauczyciel rezygnuje z funkcji wykładowcy, stając się organizatorem i koordynatorem samodzielnej pracy uczniów, aktywizując ich do działań twórczych. Mając na uwadze, że zapamiętujemy 10% tego, co czytamy, 20% tego, co słyszymy, 30% tego, co widzimy, 50% tego, co słyszymy i widzimy, 70% tego, co sami mówimy i aż 90% tego, co sami robimy, na lekcjach języka polskiego stosujemy aktywne metody pracy.

 

W klasach pierwszych technikum  ( 1btżG, 1totP, 1thG) został przeprowadzony cykl lekcji poświęconych mitom greckim i rzymskim oraz teatrowi greckiemu, podczas których uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności plastyczne, aktorskie czy  oratorskie. Dzięki temu udało się zwiększyć czynny udział uczniów w zajęciach, a nauczyciel mógł przyjąć role animatora, doradcy, obserwatora i słuchacza.

Anna Włoch

Iwona Walczak