Wysil wyobraźnię i weź udział w konkursie!!!

Zapraszamy do udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”.

Konkurs jest skierowany do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich. Od trzech lat odbywa się on pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Maurycego Gottlieba „Jałmużna”. Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Pracę należy zatytułować.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów (Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu)
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.bytom.pl oraz podczas gali finałowej konkursu (kwiecień 2020 roku).
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Na Wasze prace czekamy do 2 stycznia.

Wasze polonistki

Iwona Walczak (sala 37), Anna Włoch (sala 106)