„Witkacy. Napisane dzisiaj.” I Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży inspirowany twórczością S.I. Witkiewicza

  • Opublikowano: czwartek, 17 październik 2019 03:53
  • Iwona Walczak

Zapraszamy do udziału w konkursie inspirowanym twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Do konkursu można zgłaszać utwory literackie w dowolnej formie (poezja, proza, dramat, scenariusz filmowy, komiks, literatura wirtualna). Prace powinny być związane z twórczością Witkacego, a uczestnik konkursu powinien być w stanie wskazać źródło swej inspiracji w twórczości Witkacego. Wskazówek udzielają nauczycielki języka polskiego oraz pani Małgorzata Kowalczyk (czytelnia szkolna).

Maksymalna objętość nadsyłanych prac – 10 stron maszynopisu (18000 znaków).
Prace należy dostarczyć do nauczycielek języka polskiego  w terminie do 20 stycznia  2020r.

Organizatorami Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane Dzisiaj” są: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku, Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International. Klub w Słupsku.

 Nauczycielki języka polskiego