Warsztaty projektowe

Warsztaty projektowe: 13.05.2019 r. - 07.06.2019 r. Przeprowadzone przez panią Annę Barcicką, Agnieszkę Kacałę, Sylwię Pawlus. Realizowana tematyka to m.in. a) sposoby zakładania działalności gospodarczej, aspekty prawne; b) formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw, nowe formy zatrudniania; c) rodzaje funduszy i instytucji udzielających wsparcia podczas zakładania działalności gospodarczej; d) deklaracje podatkowe, ubezpieczeniowe i inne; e) pieniądz w gospodarce w kontekście samozatrudnienia; f) elementy biznesplanu (analiza SWOT, analiza finansowa, marketingowa). Podczas zajęć projektowych prowadzący kładli szczególny nacisk na praktyczność działań. Uczestnicy projektu korzystali z funkcjonującej już w szkole platformy e-learningowej Moodle.

Zapraszamy do Galerii Foto