Olimpiady polonistyczne 2019r.

W tym roku szkolnym uczniowie ZS nr 6 wzięli udział w organizowanych przez OLIMP SCHOOL Ogólnopolskich Olimpiadach z Języka Polskiego: „Życie i twórczość Adama Mickiewicza” oraz „Mitologia grecka i rzymska”. Celem obu konkursów było rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej oraz  pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania oraz prezentowania informacji. Ponadto, uczniowie, biorąc udział w olimpiadzie o zasięgu ogólnopolskim, mieli szansę sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności; skonfrontowania ich z wiedzą i umiejętnościami innych uczniów szkół średnich naszego kraju.

Najwyższe – 7 miejsce w Polsce zajęła Justyna Piasecka z klasy 3th w olimpiadzie „Życie i twórczość Adama Mickiewicza”. Wszystkim uczestnikom olimpiad gratulujemy udziału oraz uzyskania  zadowalających not w skali kraju oraz zachęcamy do udziału w następnych edycjach, które odbędą się już 16 i 17 marca. Szczegółowych informacji udzielamy w salach 106 i 47.

 

 

 

 

 

 

 

Szkolne koordynatorki olimpiad

Anna Włoch

Iwona Walczak