EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2017_2018

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Sesja styczeń-luty 2018

– termin składania deklaracji na egzamin: 08.09.2017 r.

– czas trwania: 10 stycznia – 17 lutego 2018 r.

– część pisemna: 11 stycznia 2018 r.

– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 10 stycznia 2018 r., w pozostałych kwalifikacjach od 12 stycznia do 17 lutego 2018r.

– termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 23 marca 2018 r.

 

 

Sesja czerwiec–lipiec 2018


Termin składania deklaracji: do 18 lutego 2018r.

Część pisemna:  19 czerwca 2018 r.


Część praktyczna Model „d” : 26 czerwca 2018 r.


Część praktyczna Modele: „w”, „wk” i „dk”: od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.


Termin ogłaszania wyników: 31 sierpnia 2018 r.


Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 31 sierpnia 2018 r.

 

 

Ważne informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

  1. Na egzamin z części pisemnej i praktycznej przychodzimy 30 minut wcześniej!
  2. Należy posiadać dowód tożsamości.
  3. Podczas egzaminu posługujemy się TYLKO długopisem lub piórem z czarnym atramentem. Nie wolno używać cienkopisów!
  4. Nie wolno posiadać przy sobie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.
  5. Na etapie praktycznym obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia przyborów innych niż te ujęte w wykazie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  6. Kalkulatory dla wszystkich uczniów zabezpiecza szkoła.
  7. W czasie trwania egzaminu nie opuszczamy sali egzaminacyjnej!

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu egzaminu zawodowego oraz przebiegu zawarte są w informatorach z poszczególnych zawodów, opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Centralną Komisję Egzaminacyjną.