Deklaracje maturalne

  • Opublikowano: piątek, 06 wrzesień 2019 20:57
  • Katarzyna Bartkowiak

 

Maturzyści!

Wypełnianie deklaracji maturalnych on-line

deklaracja.edu.pl

kod szkoły (OKE) 326201-0236V – TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE

 

 Deklarację (NALEŻY DRUKOWAĆ W FORMACIE A4 DWUSTRONNIE)

można składać w każdy WTOREK 12.45-15.30 i ŚRODĘ 12.45 - 15.30

w gabinecie u wicedyrektor Ewy Chmieli – pokój 28

 

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW Z LAT UBIEGŁYCH, KTÓRZY CHCĄ PODWYŻSZYĆ WYNIK EGZAMINU MATURALNEGO, LUB PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINÓW Z PRZEDMIOTÓW: 

- wstępną deklarację absolwent składa do  30 września 2019 r. (można nie składać deklaracji wstępnej)
- deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2020 r. 

 

WAŻNE TERMINY DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW 

- wstępną deklarację absolwent składa do  30 września 2019 r. (OBOWIĄZKOWO)
- do 7 lutego 2020 r. złożenie ostatecznych deklaracji

 

 DRUKI DEKLARACJI DO POBRANIA

Załącznik 1a_N Deklaracja dla:

(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego

(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 - 2018/2019

(3) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie

 

Załącznik 1d_S Deklaracja dla:

(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015 i przystępuje do egzaminu po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów