Biblioteka

 

BIBLIOTEKA - GODZINY PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA:

 

 

Małgorzata Kowalczyk /czytelnia i wypożyczalnia/

poniedziałek 8:00 - 14:30

wtorek 8:00-14:00

środa 9:30 - 15:30

czwartek 8:00 - 14:00

piątek 8:00 - 14:00

 

 

PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Biblioteka istnieje od roku 1952. Pierwsze zapisy w księdze inwentarzowej mają datę: 22 listopada 1952 i dotyczą pozycji lekturowej a są to cztery tomy powieści W.St.Rejmonta pt. "Chłopi".

Od początku pełni ważną funkcję kształcącą i wychowawczą w szkole. Do jej rozwoju przyczyniali się nauczyciele bibliotekarze. W trakcie istnienia biblioteki bogacili jej księgozbiór i doskonalili formy pracy z czytelnikiem.

W połowie lat dziewięćdziesiątych stworzona została czytelnia, która doskonale wpisała się w oczekiwania i zainteresowania młodzieży.

Natomiast w październiku 2003 roku dokonano reorganizacji wypożyczalni. Obecnie biblioteka szkolna zajmuje trzy pomieszczenia. Są to: czytelnia, wypożyczalnia i magazyn książek.

STRUKTURA I RODZAJ ZBIORÓW

Zbiory biblioteki Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja obejmują ponad 40 tysięcy woluminów. Od początku funkcjonowania biblioteki gromadzone są książki z różnych dziedzin piśmiennictwa. Są to: wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, literatura fachowa, lektury i opracowania literackie, książki dotyczące historii, fizyki, chemii, biologii. Szeroko reprezentowana jest beletrystyka. Wśród zbiorów są też publikacje metodyczne związane z nauczaniem i wychowaniem, stanowiące pomoc w pracy nauczyciela. Największy procent w strukturze zbiorów bibliotecznych stanowią pozycje literatury pięknej, ale szczególną grupą książek są publikacje reprezentujące żywienie, gastronomię, hotelarstwo, obsługę konsumenta oraz różne gałęzie przemysłu spożywczego. Te zbiory nadają charakter bibliotece Zespołu Szkół Nr 6 odzwierciedlając profil szkoły.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

Bogaty i różnorodny księgozbiór biblioteczny sprawia, że czytelnicy (uczniowie i nauczyciele) odwiedzają chętnie wypożyczalnię i czytelnię. Zasady korzystania ze zbiorów określają dwa regulaminy: Regulamin wypożyczalni i Regulamin czytelni. W wypożyczalni funkcjonuje wolny dostęp do półek, książki ustawione są według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Bibliotekarz zawsze służy radą i pomocą w wyborze książki.

CZYTELNIA

Czytelnia szkolna jest ważnym miejscem pracy. Uczniowie i nauczyciele mają możliwość korzystania z księgozbioru podręcznego oraz bogatego zbioru najnowszych książek z zakresu technologii gastronomicznej i cukierniczej, zasad żywienia, obsługi kelnerskiej. Czytelnik może otrzymać informacje na tematy związane z ekonomią, geografom, historią oraz sztuką. Czytelnia oferuje też swoim czytelnikom bogaty zbiór czasopism. W stałej prenumeracie mamy 35 tytułów. Są wśród nich dzienniki (np. "Kurier Szczeciński", "Gazeta Wyborcza", "Przegląd Sportowy”,), tygodniki (np. "Polityka"), miesięczniki o tematyce naukowej i popularnonaukowej (np. "Świat Nauki", "Wiedza i Życie"), czasopisma o tematyce młodzieżowej (np. "Filipinka", "Cogito", "Claudia").

Na uwagę zasługują czasopisma zawodowe. Są to: "Przegląd Gastronomiczny", Przegląd Cukierniczy i Spożywczy", "Hotelarz", "Kuchnia. Magazyn dla Smakoszy”,: Przy stoliku". W czytelni, poza korzystaniem z potrzebnych materiałów, uczeń może odrabiać lekcje, przygotowywać się do konkursów przedmiotowych i olimpiad oraz korzystać z komputera z dostępem do Internetu oraz drukarki.

Biblioteka szkolna gromadzi też zbiory specjalne; są to głównie kasety VHS i magnetofonowe. Są one zgromadzone w czytelni i wykorzystywane przez nauczycieli w trakcie zajęć z uczniami. Nauczyciele mogą korzystać wraz z uczniami z odtwarzacza video i telewizora. Czytelnia szkolna stanowi ośrodek informacji o dokumentach gromadzonych w szkole. Tutaj każdy użytkownik uzyska informacje dotyczące dokumentów określających pracę szkoły, takich jak: Statut Szkoły, Regulamin Oceniania Zachowania i Regulamin Oceniania Wiadomości. Czytelnia udostępnia również wszelka dokumentacje dotyczącą tzw. Nowej Matury, czyli np. „Informatory egzaminu maturalnego od 2005 roku" dla każdego przedmiotu.

ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka szkolna uczestniczy w wielu imprezach szkolnych poprzez przygotowywanie i udostępnianie zbiorów na określony temat. Włącza się w proces dydaktyczno-wychowawczy także poprzez prowadzenie lekcji z przysposobienia czytelniczego. Pracownicy przygotowują gazetki tematyczne i wystawy książek na określone tematy. Organizowane są wycieczki do innych bibliotek i instytucji znajdujących się na terenie Szczecina a także spotkania z interesującymi ludźmi. Działalność biblioteki stanowi postawę twórczego doskonalenia różnorodnych umiejętności uczniów.