Zebranie z rodzicami - 28.05.2020 r.

  • Opublikowano: poniedziałek, 25 maj 2020 18:24
  • Adam Grzegrzółka


Zebrania dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja odbędą się 28 maja 2020 r. (czwartek) w godzinach 17.00-19.00 poprzez i-dziennik i platformę TEAMS.

Najbliższe zebrania z wychowawcami odbędą się zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminarzem. Każdy z rodziców połączy się z wychowawcą na platformie TEAMS, poprzez grupę LEKCJA WYCHOWAWCZA z konta swojego dziecka. W trakcie spotkania on-line rodzice zostaną zapoznani z przewidywanymi ocenami rocznymi zajęć edukacyjnych, w tym z ocenami niedostatecznymi, możliwością nieklasyfikowania ucznia, czy grożącą obniżoną oceną z zachowania. Wychowawcy udzielą informacji o działaniach pomocniczych dla uczniów z trudnościami w nauce i trudnościami wychowawczymi, przypomną zasady Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. Podczas zebrania podsumowana i omówiona zostanie praca uczniów w ramach nauki na odległość oraz omówione problemy wychowawcze i dydaktyczne w klasie w roku szkolnym 2019/2020.