NAGRODY PIENIĘŻNE DLA UCZNIÓW ZA 100% FREKWENCJĘ PRZYZNANE

Bardzo nas rodziców cieszy fakt, że w tym roku nagrodę za 100% frekwencję otrzymało 20 uczniów i liczba ta z semestru na semestr rośnie. Nie jest to łatwe zadanie, bo uczeń nie może mieć opuszczonego ani jednego dnia nauki w danym semestrze (ani usprawiedliwionego, ani tym bardziej nieusprawiedliwionego) . Nagrody pieniężne są wyróżnieniem przyznawanym przez rodziców za jeden semestr i w całości finansowane ze środków Rady Rodziców.

 

GRATULUJEMY I CZEKAMY NA NASTĘPNYCH CHĘTNYCH

PODJĄĆ WYZWANIE!!!!