Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

 10-23 lutego 2020 r. 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Hotelarskiego oraz Technikum Gastronomicznego

24 kwietnia 2020 r.

 

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

7.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.