Terminarz - sierpień 2018

  • Opublikowano: poniedziałek, 20 sierpień 2018 20:31
  • Adam Grzegrzółka

Szanowni Państwo Profesorowie,

zapraszamy na sierpniowe spotkania Rady Pedagogicznej:

27.08.2018 r. godz. 10:00  – spotkanie zespołu ds. opracowania wskaźników oceny pracy nauczycieli - sala 58

30.08.2018 r. godz. 10:00 – posiedzenie Rady Pedagogicznej - aula

31.08.2018 r. – spotkania Członków zespołów z Liderami – ustalenie planów pracy na rok szkolny 2018/19

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami dobrego wypoczynku wakacyjnego

Dyrekcja ZS Nr 6 im. M. Reja

 

Komisja zdrowotna

  • Opublikowano: niedziela, 16 wrzesień 2018 21:45
  • Adam Grzegrzółka

Skład  Komisji d/s pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020:

 

mgr Damian Sikuciński - przewodniczący

mgr Irena Fabiszak - członek

mgr Dorota Malinowska - Koper - członek

mgr inż. Bogusława Pęciak - członek, przedstawiciel związków zawodowych ZNP

mgr Małgorzata Sokołowska - członek, przedstawiciel związków zawodowych "Solidarność"

  

Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

1) chorobą stanowiącą zagrożenie życia,

2) przewlekłą chorobą (obowiązkowe zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą chorobę)

3) dofinansowaniem poniesionych kosztów protetyki dentystycznej,

4) dofinansowaniem poniesionych kosztów zakupu szkieł korekcyjnych,

5) dofinansowaniem kosztów rehabilitacji,

6) dofinansowaniem kosztów zabiegów leczniczych organów mowy oraz dofinansowaniem kosztów poniesionych na leki, które korygują i usuwają schorzenia organów mowy, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza laryngologa lub foniatrę.

 

Osoba ubiegająca się o pomoc zdrowotną winna złożyć w terminie (powyżej) następujące dokumenty:

  • wniosek (do pobrania poniżej),
  • oświadczenie o dochodzie przypadającym na jedną osobę w rodzinie (do pobrania poniżej),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające: chorobę zagrażającą życiu, chorobę przewlekłą lub konieczność wykonania szkieł korekcyjnych, protetyki dentystycznej, rehabilitacji czy zabiegów związanych z organem mowy,
  • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (formularz PIT) w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej lub ostatni odcinek emerytury lub renty, w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty.

 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

Do rozliczenia kosztów związanych z chorobą przewlekłą brane będą tylko faktury, na których będą wypisane TYLKO leki przepisane przez lekarza związane z leczeniem choroby przewlekłej!!!

UWAGA!!! wnioski o pomoc (dostępne poniżej) można składać w sali 302 lub w sekretariacie szkoły z dopiskiem "komisja zdrowotna".

 

 

Podkategorie