Drukuj
Odsłony: 1010

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

Szkoły i przedszkola publiczne są jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i tym samym zobowiązane są do publikowania w Internecie swoich stron BIP. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.


Podstawa prawna: