Drugie śniadanie w walce z nadwagą i otyłością

             Podczas Campusu na stoisku promocji zdrowia omówione zostały między innymi korzyści płynące z dostarczania II śniadania.

          Należy podkreślić, że spożywanie wpływa na polepszenie koncentracji i  uzyskanie lepszych wyników w szkole, warunkuje prawidłowy rozwój dziecka, jego dobre samopoczucie, a odpowiednio skomponowane może wpływać na dłuższe odczuwanie sytości, poprawę wyników badań laboratoryjnych i antropometrycznych oraz zmniejszenie masy ciała.

           Młodzież udostępniła tablicę tematyczną, wyeksponowała ilustracje przedstawiające przykładowe zestawy posiłków spożywanych w szkole. Zaktywizowani uczniowie klasy IIb tżug  zaproponowali równie quiz dla chętnych ze znajomości wcześniej przybliżonych treści. Zwycięzcy mogli skorzystać z zaproponowanych suwenirów. Całość spotkania zamykała ankieta, która stała się informacją zwrotną co do efektów edukowania w kwestii podaży posiłków podczas intensywnego dnia nauki i pracy. Uczniowie klas ósmych mogli ponadto skomponować z rozsypanek prawidłowe zestawy drugiego śniadania.

       Materiały edukacyjne zostały opracowane przez ucznia naszej szkoły, który dobrał je do potrzeb tematu przewodniego Olimpiady Promocji Zdrowia PCK w celu propagowania zachowań prozdrowotnych i przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości zwłaszcza wśród młodzieży

                                                

                                                                                        Koordynator Promocji Zdrowia w ZS Nr 6 Monika Kroehnke