65 - lat ZS Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

 

Wspomnienia są kartą zapisaną w historii, a jubileusz 65-lecia Naszej Szkoły to odpowiedni czas na wspomnienia...

Dostojni Goście, Drodzy Absolwenci, Rodzice, Uczniowie, obecni i emerytowani Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi…

Z głębokim wzruszeniem, z wielką radością i zaszczytem gościliśmy Państwa na naszej uroczystości, która rozpoczęła niezwykłe i jakże ważne wydarzenie jakim jest jubileusz 65- lecia Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.  Jubileusz, który jest okazją do wspominania wydarzeń, które pozostały w pamięci.

Uroczystość ta zgromadziła i połączyła kilka pokoleń: dorosłych i młodzież, uczniów i absolwentów, nauczycieli i emerytów, pracowników i rodziców. Mam nadzieję, że ten dzień pozwolił dorosłym przenieść się choć na chwilę w świat wspomnień, które jak „światła i barwy - podświetlają i retuszują nasze życie”. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych przemówił językiem magii, połączył bowiem przeszłość z teraźniejszością.

65 – lat to setki nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, to tysiące uczniów i absolwentów, niezliczone ilości godzin lekcyjnych, różnorodność, zdarzeń codziennych i odświętnych; to dzieje i dorobek Zespołu Szkół Nr 6 imienia Mikołaja Reja.

Wszyscy zgromadzeni na uroczystości są cząstką historii naszej szkoły i odwrotnie. Szkoła  jest również częścią nas, skrawkiem naszego życia, elementem naszej teraźniejszości, bo jak pisał Tadeusz Kotarbiński „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości.”

Wszystkich nas,  niezależnie od wieku i roli jaką pełniliśmy lub pełnimy, łączy jedno - wspomnienia związane z naszą szkołą. Te z czasów minionych są nadal żywe i żyć będą dopóty, dopóki będziemy do nich wracać i troskliwie je pielęgnować, by nie zniknęły z naszej pamięci. Czynili to poprzedni, wspaniali dyrektorzy szkoły, zespół kierowniczy, który z ogromnym poświęceniem, wytrwałością i konsekwencją tworzył  wizerunek szkoły oraz zapewnił jej trwałe miejsce w zmieniającej się rzeczywistości.

Przez 65 lat w szkole pracowało ponad tysiąc nauczycieli. Wśród takiej liczby osób: byli i są nauczyciele, którzy nie szczędząc swojego czasu wiedli i wiodą uczniów do sukcesów. Byli i są nauczyciele - przyjaciele, z którymi uczniowie mogą porozmawiać o problemach, którym mogą się zwierzyć z wątpliwości, zapytać o właściwą drogę. Byli i są nauczyciele, którzy są autorytetem dla młodego pokolenia.

Miernikiem popularności i dorobku szkoły są jej absolwenci. To już ogromna rodzina - ich liczba przekracza ponad 21 tysięcy. Nasi absolwenci to dziś ludzie znani w Szczecina, w kraju, w Europie. Cieszą się uznaniem i szacunkiem pracodawców. To rzesza ludzi w bardzo różnym wieku - przecież pierwszych absolwentów od ostatnich dzieli ponad 60- lat. Dzieli ich również doświadczenie życiowe, miejsce zamieszkania, ale łączy wyjątkowe miejsce, w którym przeżywali swoje miłości, w którym czasem doznawali przykrości, w którym przeżywali chwile chwały i wielkich wzruszeń. Ale łączą - te mury, te same sale lekcyjne, wspomnienia uczniowskich żartów i wytężonej pracy.

Gastronomik jest szkołą zawodową, co nie znaczy, że nie pozwala rozwijać innych, odmiennych od zawodowych zainteresowań. Nasi absolwenci studiują na rożnych uczelniach, kierunkach, pracują z pasją w organach społecznych i samorządowych, pełnią różne stanowiska nie związane z gastronomią, hotelarstwem czy turystyką. Wybór takiej drogi życiowej to bez wątpienia wpływ nauczycieli  przedmiotów ogólnokształcących.

Prestiż szkoły budują indywidualne i zespołowe sukcesy uczniów w olimpiadach, turniejach zawodowych, konkursach i zawodach sportowych. Najlepsi z najlepszych otrzymują nagrody i stypendia Ministra Edukacji Narodowej, Premiera Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Szczecin.

Nasi uczniowie mogą dzisiaj korzystać z możliwości, jakie otwierają się dzięki udziałom w projektach unijnych: pozyskują dodatkowe kwalifikacje, poszerzają swoje kompetencje językowe, biorą udziału w kursach specjalistycznych, zwiększając tym samym swoje szanse na przyszłe zatrudnienie. Dzięki wieloletniej owocnej współpracy z partnerami z Niemiec uczą się sztuki kulinarnej, cukierniczej, doskonalą języki obce.

Sprawna i skuteczna Rada Pedagogiczna jest atutem szkoły. Ale to nie wszystko. Bez zaplecza gospodarczego, bez pracowników administracji i obsługi, ich działań w zakresie ekonomicznym, biurowym i estetycznym, Szkoła nie mogłaby istnieć. I chociaż nie widać ich na pierwszym planie to jest Zespół bardzo oddanych ludzi.

Ważną rolę w życiu szkoły pełnią rodzice, opiekunowie prawni, mamy to szczęście, że zawsze możemy liczyć na ich wsparcie i pomoc. Za okazaną życzliwość bardzo dziękuję.

Jakże ważna jest obecnie współpraca z przedsiębiorcami i pracodawcami. Dzisiaj wychodzimy do zakładów pracy, do przedsiębiorstw, aby tam, w rzeczywistych warunkach przygotowywać młodzież do podjęcia pracy zawodowej.

Szczecinianie cenią Gastronomik za profesjonalną, fachową i z pewnością - na najwyższym poziomie, obsługę imprez o charakterze gastronomicznym. Opinie te świadczą o sukcesie, a droga do niego jest zawsze szara, mozolna, trudna, o czym najlepiej wiedzą ci, którym Gastronomik zawdzięcza swój sukces.

Na przestrzeni 65 lat zmieniało się niemal wszystko: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, budynki szkolne, metody i formy pracy, formy egzaminów, dokumenty, bo taki jest wymóg czasu. Niezmienny pozostał jednak profil szkoły oraz fakt, że kształcimy dobrze przygotowane kadry dla potrzeb gastronomii, hotelarstwa i przemysły spożywczego.

Przed nami wiele wyzwań i odpowiedzialnych zadań. Wkraczamy w kolejne pięciolecie szkoły, świadomi oczekiwań i wymagań, jakim musimy sprostać, patrzymy z ufnością i nadzieją, że osiągniemy zamierzone cele.

Każdy jubileusz wyznacza koniec pewnego etapu, a zarazem początek następnego. Z bogatego dorobku czerpiemy siły i nadzieję na przyszłość.

Dziękuję dyrektorom, nauczycielom, pracownikom szkoły, którzy tworzyli i nadal tworzą jej historię dla dobra młodzieży.

Rok jubileuszowy to okres wytężonej pracy, szczególnego zaangażowania i wysiłku wielu osób. Za ten ogrom włożonej pracy z całego serca dziękuję.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja

Janina Krajewska