Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/

 

Stypendia szkolne - wypłaty maj!

Stypendium szkolne za miesiąc maj będzie wypłacane w kasie szkoły w okresie 15-25 maja 2020 r. po uprzednim telefonicznym 91 4333504 wew. 146 uzgodnieniu dnia i godziny odbioru. Jednocześnie informujemy, że w kolejnych miesiącach stypendium również będzie wypłacane.

REKRUTACJA - ZMIANY!

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii i ograniczeniem funkcjonowania szkół na podstawie §11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.),nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu Nr 2 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wobec powyższego termin 11 maja 2020 r. jako dzień rozpoczęcia rekrutacji elektronicznej i składania wniosków jest terminem NIEAKTUALNYM.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w nowych terminach, które określi Minister Edukacji Narodowej /niestety na chwilę obecną terminy, o których mowa wyżej nie zostały jeszcze opublikowane na stronach MEN/.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 wraz z nowym harmonogramem zamieszczone będą na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty” po ustaleniu przez Ministra Edukacji Narodowej nowego terminarza postępowania rekrutacyjnego.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych po raz pierwszy w przypadku rekrutacji do szkół ponadpodstawowych składanie wniosku o przyjęcie do szkoły będzie odbywać się przy wykorzystaniu nowej funkcjonalności systemu Nabór, dzięki której możliwe będzie składanie wniosków oraz zamieszczanie zdjęć/zeskanowanych dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym w pełni elektronicznie /bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole/.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szkoła oferuje telefonicznie wsparcie w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej codziennie w godz. 9.00 – 13.00 pod numerem telefonu 91/4333504, 91/4333520 wew. 111 (dyżury pełnią pedagodzy szkolni oraz nauczyciele internatu).

XXVII Olimpiada Informatyczna - zapraszamy uczniów do udziału!

  • Opublikowano: czwartek, 17 październik 2019 18:16
  • Katarzyna Bartkowiak

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej serdecznie zapraszają uczniów do startu w XXVII Olimpiadzie Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych uzdolnionych informatycznie i służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi są układanie algorytmów i programowanie.

Szczegóły dostępne są na naszej stronie www.oi.edu.pl.

 

 

Komunikat 10-10-2019 r.

  • Opublikowano: czwartek, 10 październik 2019 10:36
  • Katarzyna Bartkowiak

 

UWAGA !!!!!!

 

11 październik 2019r. / piątek /

ZAJĘCIA LEKCYJNE ZOSTAJĄ SKRÓCONE

Klasy I mają zajęcia lekcyjne tylko do 11:50. Pozostałe klasy mają zajęcia zgodnie z planem.

Akademia z okazji DEN połączona ze ślubowaniem klas pierwszych rozpoczyna się o godz. 13:00.

W akademii biorą udział uczniowie klas pierwszych oraz przedstawiciele z klas wyższych programowo - 1 przedstawiciel z każdej klasy.

Harmonogram skróconych lekcji:

 

LEKCJA

 

 

GODZINY

 

1

 

 

8:00 – 8:30

 

 

2

 

 

8:35 – 9:05

 

3

 

 

9:15– 9:45

 

4

 

 

9:55 – 10:25

 

5

 

 

10:40– 11:10

 

6

 

 

11:20 – 11:50

 

7

 

 

12:00 – 12:30

 

8

 

 

12:40 – 13:10

 

9

 

 

13:15 – 13:45