O sztuce i władzy w Centrum Dialogu "Przełomy"

  • Opublikowano: poniedziałek, 25 listopad 2019 22:08
  • Katarzyna Bartkowiak

Czy artysta ma służyć społeczeństwu? Czy autorzy dzieł zawsze pozostają niezależni? Czy artyści powinni być sumieniem narodu? Gdzie jest granica między wiernością sobie a konformizmem zapewniającym możliwość tworzenia?

Na te niełatwe pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie kl. IV CTŻUG/KEL podczas lekcji muzealnej zorganizowanej w Centrum Dialogu "Przełomy" 30.10.2019 r. Prelekcję i prezentację wybranych dzieł przedstawiła w sali konferencyjnej pani Ewa Sobota. Następnie młodzież wraz z wychowawczynią, Iwoną Czajkowską-Bajor, oraz nauczycielką z biblioteki szkolnej, Małgorzatą Kowalczyk, oglądała eksponowane na wystawie w muzeum dzieła, które powstawały po II wojnie światowej - m. in. obraz olejny Na ziemiach scalonych Henryka Stażewskiego z 1950 r., portret Bolesława Bieruta z 1952 r., obraz A. Marszałowa Widok na Plac Czerwony, cyfrowy montaż fotograficzny Koniec marzeń - Stettin'45 Kobasa Loksy z 2015, rzeźba silikonowa Chcesz cukierka, idź do Gierka z 2015 r., neon Huberta Czerepoka z 2015 r. Przeszłość nie jest tym, czym kiedyś była.

Zadaniem uczniów było wybranie najbardziej intrygującego dla nich eksponatu i uzupełnienie kart pracy. Dokonując analizy i interpretacji wybranego dzieła, młodzież odpowiadała na pytanie, czy wskazane przez nich dzieło sztuki można uznać za sprzyjające władzy, czy za ponadczasowe, po czym dzieliła się swymi spostrzeżeniami na temat roli artysty w społeczeństwie polskim po 1945 r.

Lekcja w muzeum pozwoliła uczniom dostrzec związek między dziełem sztuki a sytuacją społeczno-polityczną czasów, w których powstało. Dzieła sztuki, zarówno te współczesne, z XX wieku, jak i te socrealistyczne z lat 50. XX wieku otworzyły im oczy na zagadnienie wolności słowa i swobodę wypowiedzi artysty, która - jak pisze krytyk sztuki Maria Anna Potocka - "wynika z twórczego sprzeciwu, będącego darem i przekleństwem wobec wszystkiego, co kształtuje życie człowieka".

Centrum Dialogu "Przełomy" to przestrzeń debaty oraz pogłębionej refleksji nad najnowszą historią Szczecina, Pomorza, Polski i świata. Polecamy je wszystkim tym, którzy nie boją się stawiania trudnych pytań i poszukiwania nieoczywistych odpowiedzi.

Lekcje życia zapamiętuje się najbardziej…Iwona Czajkowska-Bajor