Stypendia - wypłata

Zgodnie z zaleceniami Pani Lidii Rogaś Dyrektora Wydziału Oświaty informujemy, iż z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 stypendia szkolne będą wypłacane wyłącznie w dniu 18.03.2020 r. w godzinach 13:00-15:00.

Stypendium nieodebrane w bieżącym miesiącu nie przepadną. Odbiór będzie możliwy w kolejnych miesiącach.