Stypendia PRM

W dniu 6 lutego br., w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym i wypłaca się w dwóch ratach: I (do końca listopada) 1200,00 zł i II (do końca kwietnia 2021 roku) w wysokości 1800,00 zł. Pieniądze są wypłacane ze środków budżetu państwa.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020 otrzymało 188 uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Z naszej szkoły: Emila Mikuś z klasy II c tżug i Aleksandra Sztark z klasy IV th.

Gratulujemy